Na czym polega usuwanie kolizji elektroenergetycznych SN i nN?

Do przesyłu energii elektrycznej wykorzystywane są różne linie, które muszą znajdować się w odpowiedniej odległości od innych elementów infrastruktury oraz od siebie nawzajem. Jeśli w pobliżu istniejących linii ma powstać nowa instalacja, to istnieje ryzyko kolizji elektroenergetycznej. Dlatego trasy przewodów są projektowane w taki sposób, aby nie dochodziło do skrzyżowań i zbliżeń poszczególnych linii nN i SN, a także kolizji z liniami spółek dystrybucyjnych, czy też liniami teletechnicznymi i trakcjami kolejowymi. W tym kontekście bardzo istotny jest podział linii na ze względu na napięcie znamionowe. Linie nN to linie najniższego napięcia zapewniające przesył o napięciu 0,4 kV, 0,5 kV, 0,66 kV i 1 kV, a linie SN tworzą sieć średnich napięć charakteryzującą się napięciem 3 kV, 6 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV, 30 kV, 40 kV i 60 kV.

Kolizje linii SN i nN

Zawsze, gdy nowa inwestycja planowana jest w pobliżu istniejącej infrastruktury, to może dojść do kolizji. W ramach usuwania kolizji elektroenergetycznych SN i nN w Krakowie wdrażamy działania mające na celu przebudowę linii lub zmianę planów inwestora. Zwykle wymienia się dotychczasowe słupy na wyższe i zmienia się przebieg linii. Niemniej każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny i zastosowania odpowiednich środków uwzględniających kwestie techniczne, formalno-prawne, organizacyjne i realizacyjne. Przebudowa linii SN i nN w celu usunięcia kolizji ma zagwarantować dotychczasową funkcjonalność infrastruktury i często wymaga wyłączenie linii elektroenergetycznej z użytku, a możliwości w tym zakresie są bardzo ograniczone. Przebudowy dotyczą zwykle linii napowietrznych, a zmiana linii napowietrznej na kablową przeważnie wynika z braku możliwości dokonania modyfikacji.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

(+48) 733 300 160biuro@phukolmont.pl
Wyślij wiadomość