Realizacje

Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej obiektów inżynieryjnych na linii kolejowej nr 20 w ramach zadania pn. 

„Modernizacja linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) – prace przygotowawcze”.

Przebudowa kabli zasilaczy oraz kabli do sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej w ramach zadania pn.

„Prace na linii kolejowej nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice”.

Demontaż starych konstrukcji wsporczych oraz fundamentów słupów trakcyjnych w ramach zadania pn. 

"Wykonanie robót obejmujących przebudowę sieci trakcyjnej, na podstawie opracowanej dokumentacji na linii kolejowej nr 8 (Warszawa Zachodnia - Warszawa Kraków), na szlaku: Tunel - Miechów, w torze nr 2".

Przebudowa oświetlenia oraz ochrony przeciwporażeniowej na peronie nr 2 na przystanku osobowym Smroków w ramach zadania pn.

„Remont krawędzi peronowej peronu nr 2 na przystanku osobowym Smroków w km: 287,452 linii kolejowej nr 008 Warszawa zachodnia – Kraków Główny, szlak Miechów – Słomniki na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie”.

Przebudowa kabli zasilaczy oraz kabli do sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej w ramach zadania pn.

„Prace na linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka”.

Budowa oświetlenia drogowego w Drogomyślu w ramach zadania pn.

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu”.

Budowa oświetlenia wiaduktu na ul. Brzozowej w Chełmku w ramach zadania pn.

„Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim”.

Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego pod wiaduktem na ulicy Krasickiego oraz ciągu pieszego i jezdni pod wiaduktem przy ul. Siennej w ramach zadania pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia-Zebrzydowice na odcinku Trzebinia-Oświęcim”.

Przebudowa oświetlenia oraz ochrony przeciwporażeniowej na peronie nr 1 na przystanku osobowym Półwieś w ramach zadania pn. 

„Remont peronu nr 1 przy torze nr 1 p.o. Półwieś zlokalizowanego w km 33,962 linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie”.

Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej na peronach w ramach zadania pn.

„Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”.

Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej ekranów akustycznych na linii kolejowej nr 509 w ramach zadania pn.

„Modernizacja linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska) – prace przygotowawcze”.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zabudową odłącznika nr 5 w stacji Libiąż w ramach zadania pn.

„Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim”.

Wymiana urządzeń EOR wraz z liniami zasilającymi dla 25 rozjazdów w ramach zadania pn.

„Remont urządzeń EOR na stacji Zawiercie grupa Wrzosówka”.

Kompleksowa przebudowa urządzeń oświetlenia zewnętrznego na peronie nr 1 i 2 w ramach zadania pn.

„Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park”.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową ochrony przeciwporażeniowej wiat peronowych w ramach zadania pn.

„Zakup, dostawa oraz montaż wiat siedziskowych, gablot informacyjnych, oznakowania stałego na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu”.

Przebudowa linii kablowej SN 20 kV wraz z budową oświetlenia ulicznego w Katowicach na ul. Bytkowskiej w ramach zadania pn. 

„Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową”.

Przebudowa linii kablowych SN wł. Tauron i PKP Energetyka oraz zabudowa oświetlenia w tunelu w ramach zadania pn. 

„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry – część 2. Tunel pieszo-rowerowy w nasypie kolejowym w rejonie ul. Częstochowskiej w kierunku ul. Lasowickiej”.

Budowa oświetlenia drogowego w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania pn. 

„Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów – etap 1”.

Przebudowa kabli do sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej oraz kabli zasilaczy w ramach zadania pn. 

„Przebudowa sieci trakcyjnej na linii nr 8 (Warszawa Zachodnia – Kraków Główny) na wybranych odcinkach; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie” (Linia kolejowa nr 8 (Warszawa Zachodnia – Kraków Główny) szlak Niedźwiedź – Zastów tor nr 2, stacja Słomniki tory nr 3 i 4, stacja Zastów tory nr 1, 2, 3 i 4)”.

Przebudowa oświetlenia oraz ochrony przeciwporażeniowej na peronie nr 1 na przystanku osobowym Włosienica w ramach zadania pn.

„Remont peronu nr 1 przy torze nr 2 p.o. Włosienica w km 53,110 na szlaku Przeciszów – Dwory, linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim”.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową ochrony przeciwporażeniowej wiat peronowych w ramach zadania pn. 

„Zakup, dostawa oraz montaż wiat siedziskowych na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu wraz z robotami towarzyszącymi”.

Przebudowa kabli zasilaczy oraz kabli do sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej w ramach zadania pn.

„Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”.

Wykonanie przebudowy kabli zasilaczy oraz kabli do sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.

"Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinie - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim".

Przebudowa oświetlenia na przejazdach kolejowo – drogowych w ramach zadania pn.

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska – Lanckorona – Wadowice – granica województwa”.

Montaż oświetlenie zewnętrznego oraz urządzeń EOR na stacji Sosnowiec Jęzor w ramach zadania pn.

„Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinku Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka – POIiŚ 5.2.3 – Zadanie częściowe nr 1”.

Przebudowa oświetlenia oraz ochrony przeciwporażeniowej na peronie nr 2 na przystanku osobowym Łuczyce w ramach zadania pn. 

„Remont peronu nr 2 przy torze nr 2 p.o. Łuczyce w km 301,570 na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny”.

Wymiana 120 szt. opraw oświetleniowych sodowych SHZ100 na oprawy LED wraz z zabudową 28 szt. dodatkowych słupów oświetleniowych w ramach zadania pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie”.

Przebudowa oświetlenia oraz ochrony przeciwporażeniowej na peronie nr 2 na przystanku osobowym Półwieś w ramach zadania pn. 

„Remont peronu nr 2 przy torze nr 2 p.o. Półwieś zlokalizowanego w km 33,962 linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów – Oświęcim), szlak: Brzeźnica – Spytkowice; na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie”.

Przebudowa oświetlenia oraz ochrony przeciwporażeniowej na peronie dwukrawędziowym na stacji Brzeźnica w ramach zadania pn. 

„Naprawa podtorza i odwodnienia w torach nr 1 i 2 w stacji Brzeźnica na linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim wraz z naprawą krawędzi peronowych wraz z robotami towarzyszącymi”.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

(+48) 733 300 160biuro@phukolmont.pl
Wyślij wiadomość