Czym jest budownictwo kolejowe?

Budownictwo specjalistyczne związane z transportem może dotyczyć dróg, mostów, a także połączeń kolejowych. Biorąc pod uwagę specyfikę każdego z nich, niezwykle istotna jest znajomość zagadnień technicznych związanych z obszarem prac, jakie mogą zostać wykonane w ramach każdego z działów. Na czym polega istota budownictwa kolejowego? Czym powinien charakteryzować się wykonawca robót?

Jakie roboty wchodzą w zakres budownictwa kolejowego?

W przypadku budownictwa kolejowego mówimy o realizacji robót w zakresie dróg kolejowych i tramwajowych, trakcji elektrycznej oraz sterowania ruchem kolejowym. Mogą one obejmować także zlecenia na kompleksowe usługi w zakresie konserwacji i budowy własnej sieci torów, bocznic i innych obiektów infrastruktury kolejowej dla klientów zewnętrznych. Ważne jest, aby kompleksowo i precyzyjnie opracować nie tylko projekt i harmonogram prac, ale także kosztorys i zarządzanie jego realizacją do momentu oddania inwestycji. Do tego obszaru zleceń zalicza się też budowę sieci inżynierskich, przejazdów kolejowych i przejść, a także systemów odwodnień.

Nieodzownym elementem działań firm z tej branży są pomiary torowisk i rozjazdów, nie pomijając czynności mających na celu utrzymanie linii kolejowych. Kluczowe jest sprawdzenie jaki rodzaj czynności wykonawca robót jest w stanie wykonać bez konieczności pozlecania innym podmiotom działań z obszaru budownictwa kolejowego w Krakowie, Katowicach, czy też innych kluczowych linii w kraju.

Na czym polega specyfika branży przemysłu kolejowego?

Chcąc mieć pewność wykonania robót dotyczących budownictwa kolejowego, należy zwrócić uwagę na umiejętności wykonawcy dotyczące dokumentacji projektowej i ustalenia właściwej kolejności prac. Kluczowa jest ścisła współpraca między podmiotem zlecającym prace a wykonawcą. Od organizacji robót i posiadanego parku maszynowego zależy szybkość realizowania kontraktów kolejowych, jak np. budowa peronów, dworców czy linii kolejowych.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

(+48) 733 300 160biuro@phukolmont.pl
Wyślij wiadomość