Budowa linii elektroenergetycznych / zasilających SN i nN

Budowa linii elektroenergetycznych / zasilających SN i nN

Nasza firma jest wykonawcą szeregu inwestycji w ramach robót elektroenergetycznych. Zajmujemy się budową linii elektroenergetycznych. Linie te umożliwiają przesyłanie prądu na różne odległości. Są to linie napowietrzne lub kablowe. Linie napowietrzne przymocowujemy do słupów lub innych konstrukcji na obiektach inżynierskich – przy użyciu specjalistycznego osprzętu oraz izolatorów.

Poziom napięcia linii elektroenergetycznych jest jednym z kryteriów, jakie są używane do ich klasyfikacji. Na jego podstawie wyróżniamy:

 • sieci najwyższych napięć (NN) – gdzie napięcie wynosi od 400 do 750 kV;
 • sieci wysokich napięć (WN) – w których napięcie wynosi od 60 do 220 kV (w naszym kraju jego wartość to zwykle 110 kV);
 • sieci średnich napięć (SN) – o napięciu od 1 do 60 kV, które wykorzystuje się do przesyłu energii na średnie odległości i zasilania maszyn elektrycznych o wysokiej mocy – np. taboru kolejowego;
 • sieci niskich napięć (nN) – z napięciem poniżej 1 kV, które przesyłają energię odbiorcom indywidualnym.

Warto w tym miejscu dodać, że w przypadku postępującej urbanizacji i rozbudowy sieci komunikacyjnej linie elektroenergetyczne mogą wchodzić ze sobą w kolizje. Natomiast usuwanie kolizji elektroenergetycznych SN i nN to także jedna z naszych usług.

W skład linii energetycznych wchodzą różne elementy, m.in. przewody do przesyłu prądu: robocze, fazowe, zabezpieczające, uziemiające, ekranujące, odgromowe. Przewody umieszczamy na konstrukcjach wsporczych, a te z kolei na przęsłach. Przęsła są różnego rodzaju i o różnej rozpiętości, które zależą m.in. od ukształtowania terenu, jego cech klimatycznych czy położenia względem innych obiektów. Dodajmy, że przewody linii energetycznych zawieszamy na ściśle określonej wysokości, na którą wpływa robocze napięcie linii.

Linie elektroenergetyczne zgodne ze wszelkimi normami

Zarówno projektowanie, budowa, jak i eksploatacja linii elektroenergetycznych podlegają ścisłym wytycznym. Określa je m.in. Polska Norma PN-EN 50341. Priorytetem jest tutaj bezpieczeństwo publiczne – podczas budowy i użytkowania linie te nie powinny stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia. Dlatego kluczowe znaczenie mają instalacje, które spełniają rolę ochronną podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. Ma ona również na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas eksploatacji instalacji i urządzeń wchodzących w skład infrastruktury kolejowej.

Linie elektroenergetyczne powinny także działać w niezawodny sposób. Zgodnie z wytycznymi, już przy ich projektowaniu analizujemy szereg potencjalnych zjawisk atmosferycznych, charakterystycznych dla obszaru, w którym mają powstać.

Podczas ustalania parametrów przewodów do linii elektroenergetycznych bierzemy pod uwagę m.in. układ obciążeń, który determinuje naciąg przewodów. Obciążenia powstają m.in. wskutek opadów śniegu – mogą wówczas powodować oblodzenia linii, które nazywamy sadzią.

Nasze linie elektroenergetyczne projektujemy i budujemy również w oparciu o wytyczne pewności (asekuracji). Oznacza to, że nie są zagrożone całkowitym uszkodzeniem (katastrofą postępującą), nawet jeśli uszkodzeniu uległby jakiś konkretny podzespół.

O naszej pracy moglibyśmy opowiadać jeszcze szerzej – podchodzimy do niej z dużym zaangażowaniem i dbamy o jej wysokie standardy. Zapraszamy do kontaktu i do skorzystania z naszej oferty.

Napisz do nas

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami

  (+48) 733 300 160biuro@phukolmont.pl
  Wyślij wiadomość